Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start MIASTO Bezpieczeństwo Straż Pożarna Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Aby pobrać wybrany dokument należy nacisnąć ikonę zamieszczoną obok opisu.

Znaczenie ikon:
- wyświetla dokument w formacie pdf (bez możliwości nanoszenia zmian - wersja do wydruku),
- wyświetla dokument w formacie dot (możliwość nanoszenia zmian tylko w wybranych polach formularza),
- wyświetla dokument w formacie doc (możliwość zmian w całym dokumencie).

 


 

 • Zawody pożarnicze
  • Regulamin Zawodów Sportowo - Pożarniczych OSP-1/2011 z dnia 10.02.2011r.
  • Regulamin Zawodów Sportowo - Pożarniczych CTIF wydanie 6 z 19.03.2004r.
  • Regulamin Zawodów Sportowo - Pożarniczych CTIF MDP-1/2010 z 2010r.
  • Zgłoszenie drużyny na zawody pożarnicze wg regulaminu OSP-1/2011 z 10.02.2011r.
  • Zgłoszenie drużyny młodzieżowej na zawody pożarnicze CTIF wg regulaminu MDP-1/2010 z 2010r.
  • Oznakowanie do stanowiska przyrządów i armatur oraz stanowiska węzłów w biegu bojowym drużyn MDP

 • Szkolenia pożarnicze
  • System szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
  • Karta zgłoszenia na szkolenie członków i funkcyjnych OSP

 • Uroczystości strażackie
  • Ceremoniał OSP
  • Regulamin sztandarów
  • Regulamin umundurowania strażaków

 • Medale dla strażaków
  • Regulamin nadawania odznak i wyróżnień dla strażaków z OSP
  • Wniosek o nadanie Medalu "Krzyż Zasługi"
  • Wniosek o nadanie "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego"
  • Wniosek o nadanie "Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa" i Odznaki "Strażak Wzorowy"
  • Wniosek o nadanie Odznaki "Za Wysługę Lat" i Odznaki "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza"

 • Dokumenty Urząd Miasta
  • Procedura 1 - w sprawie zakupów sprzętu i wyposażenia pożarniczego oraz planowanych usług remontowych dla OSP
   • Druk 1.1 - Wniosek o zapotrzebowanie na sprzęt i wyposażenie pożarnicze oraz usługi remontowe
  • Procedura 2 - w sprawie dokonywania zakupów części zamiennych, wykonywania usług oraz napraw sprzętu pożarniczego na bieżące utrzymanie gotowości bojowej w OSP
  • Procedura 3 - w sprawie likwidacji sprzętu i wyposażenia pożarniczego użytkowanego przez OSP
   • Druk 3.1 - Wniosek o likwidację sprzętu i wyposażenia pożarniczego
  • Procedura 4 - w sprawie wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
   • Druk 4.1 - Wniosek o wypłacenie ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych
   • Druk 4.1a - Oświadczenie członka OSP w sprawie zachowania wynagrodzenia podczas udziału w działaniach ratowniczych
   • Druk 4.2 - Wniosek o wypłacenie ekwiwalentu dla członków OSP za udział w szkoleniu pożarniczym
   • Druk 4.2a - Oświadczenie członka OSP w sprawie zachowania wynagrodzenia podczas udziału w szkoleniu pożarniczym
  • Procedura 5 - w sprawie wydawania zaświadczeń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych z OSP
   • Druk 5.1 - Wniosek o wydanie zaświadczenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
  • Procedura 6 - w sprawie zgłoszeń kandydatów na stanowisko konserwatora sprzętu ppoż. w osp i kandydatów na stanowisko komendanta gminnego OSP
   • Druk 6.1 - Wniosek o zatrudnienie przez Urząd Miasta konserwatora sprzętu przeciwpożarowego w OSP
   • Druk 6.2 - Wniosek o zatrudnienie przez urząd miasta Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej
  • Procedura 7 - w sprawie wykazania sprzętu będącego własnością OSP celem pokrywania jego kosztów utrzymania i eksploatacji przez Urząd Miasta Częstochowy
   • Druk 7.1 - Wniosek o pokrywanie kosztów utrzymania sprzętu pożarniczego będącego własnością OSP
  • Procedura 8 - w sprawie przeprowadzania i kierowania na badania lekarskie strażaków ochotników
   • Druk 8.1 - Wykaz strażaków z OSP, których należy skierować po raz pierwszy na badania lekarskie uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych
   • Druk 8.2 - Wykaz strażaków z OSP, którzy posiadają badania lekarskie uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych
   • Druk 8.3 - Wykaz strażaków z OSP, których należy skierować na badania lekarskie uprawniające do udziału w zawodach pożarniczych

 • Inne
  • Statut OSP (wzór)
  • Wymagania dla samochodów przeznaczonych dla OSP

 


Opracował: gł. spec. Rafał Kusal