Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start MIASTO Edukacja i Nauka ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW 2013/2014 ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy informuje i przypomina, iż rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub zgłaszanych do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego) będzie się odbywała w podanym wcześniej terminie 18 marca – 2 kwietnia 2013 r.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej www.czestochowa.przedszkola.vnabor.pl dla Rodziców, na której będą mogli wypełnić formularz i zgłosić dziecko do przedszkola bądź oddziału przedszkolnego nastąpi  18 marca br. o godz. 9.00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 2. kwietnia br. o godz. 15.00. Po upływie tego terminu formularze zgłoszeniowe nie będą już przyjmowane.

Jeśli Rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia formularza, będzie mógł otrzymać w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej formularz w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru, również w terminie 18 marca – 2 kwietnia 2013 r.

Przypominamy również, że przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania formularzy.

W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe w Częstochowie. Dzieci nie będące mieszkańcami Częstochowy będą rejestrowane i kwalifikowane bezpośrednio w przedszkolu/szkole w rekrutacji uzupełniającej, tj. po zasadniczym naborze dla kandydatów z terenu miasta.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają podania.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do kilku przedszkoli, poprzez wybór max. 7 grup i max. 5 przedszkoli w kolejności zgodnej z preferencją. Informujemy jednocześnie, że systemem elektronicznym nie będą objęte dzieci 6-letnie, których rodzice zdecydują o rozpoczęciu edukacji w klasie I szkoły podstawowej – tam przyjęcia odbywają się na dotychczasowych zasadach.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z ww. informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie i spokojne zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami naboru, przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek. Do 2 kwietnia br. jest czas na wybór i złożenie podania (formularza zgłoszenia).

Kolejne informacje będą przekazywane na bieżące zarówno do przedszkoli i szkół podstawowych, jak również zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl.