Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start PREZYDENT Adresy / Telefony / Wydziały

Adresy / Telefony / Wydziały

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY
UL. ŚLĄSKA 11/13, 42-217 CZĘSTOCHOWA
tel. centrala 34 370 71 00;
fax centrala 34 370 71 70

NIP Urzędu Miasta: 573 011 53 04
REGON Urzędu Miasta : 000515738

NIP Gminy Miasta Częstochowa : 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa : 151399002

info@czestochowa.um.gov.pl,
www.czestochowa.pl

Godziny otwarcia:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 16:00
pt - 7:30 - 15:00

Referat Komunikacji Wydziału Spraw Obywatelskich
ul. Waszyngtona 5
pn, wt - 7:30 - 18:00
śr, cz - 7:30 - 15:30
pt - 7.30 - 15.00

Referat Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich

ul. Waszyngtona 5

Godziny pracy:
pn, wt -
7:30 - 18:00
śr, czw - 7.30 - 15.30
pt - 7.30 - 15.00


PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY - KRZYSZTOF MATYJASZCZYK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 73 22
kmatyjaszczyk@czestochowa.um.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:
Pierwszy wtorek miesiąca (po wcześniejszym uzgodnieniu w Biurze Obsługi Interesanta, tel. 34 370 72 50)


I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA - JAROSŁAW MARSZAŁEK
ul. Śląska 11/13 , p. 101
tel. 34 370 73 01
jmarszalek@czestochowa.um.gov.pl


II ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA - MIROSŁAW SOBORAK
ul. Śląska 11/13, p. 101
tel. 34 370 73 01
msoborak@czestochowa.um.gov.pl


III ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA - PRZEMYSŁAW KOPERSKI
ul. Śląska 11/13
, p. 101
tel. 34 370 73 01
pkoperski@czestochowa.um.gov.pl


IV ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA - WANDA KUKLA
ul. Śląska 11/13
, p. 134
tel. 34 370 73 35
 wkukla@czestochowa.um.gov.pl


DYREKTOR GENERALNY URZĘDU - PAWEŁ KLIMEK
ul. Śląska 11/13, p. 115
tel. 34 370 73 17
pklimek@czestochowa.um.gov.pl


SEKRETARZ MIASTA - ANNA PAWŁOWSKA
ul. Focha 19/21, tel. 34 370 74 86
apawlowska@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00
pt - 7:30 - 15:00


SKARBNIK MIASTA CZĘSTOCHOWY - EWA WÓJCIK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 74 24, fax +48 34 370 71 76
ewojcik@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00
pt - 7:30 - 15:00


BIURO PRASOWE URZĘDU MIASTA
RZECZNIK URZĘDU MIASTA WŁODZIMIERZ TUTAJ
ul. Śląska 11/13, tel. (34) 370 73 04; 370 73 09; fax 34 370 71 77
biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 16:00
pt - 7:30 - 15:00


BIURO RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY -
NACZELNIK TOMASZ NOWAK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 73 13; fax 34 370 71 74
br@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 16:00
pt - 7:30 - 15:00


BIURO DYREKTORA GENERALNEGO
DYREKTOR GENERALNY URZĘDU - PAWEŁ KLIMEK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 73 17
bdg@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz -
7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 16:00
pt - 7:30 - 15:00


BIURO INŻYNIERA MIEJSKIEGO -
INŻYNIER MIEJSKI BOŻENA HERBUŚ
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 76 16
bherbus@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz -
7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 16:00
pt - 7:30 - 15:00


BIURO KOORDYNATORA PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO -
KOORDYNATOR KATARZYNA WŁUDZIK

ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 74 77
kwludzik@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 16:00
pt - 7:30 - 15:00


BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW -
MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW WOJCIECH KROGULEC
ul. Śląska 11/13, tel. 34 37 07 350, 34 37 07 287
rk@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00
pt - 7:30 - 15:00


BIURO  FUNDUSZY EUROPEJSKICH
KIEROWNIK GRZEGORZ SIKORSKI

ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 76 79
gsikorski@czestochowa.um.gov.pl


BIURO INICJATYW LOKALNYCH I KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
KIEROWNIK AGATA WIERNY
ul Focha 19/27, tel. 34 370 74 97
bik@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 16:00
pt - 7:30 - 15:00


MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA
KIEROWNIK
ELŻBIETA GRZELAK
ul. Katedralna 8, tel. 34 370 78 88; fax 34 314 49 04
mpup@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 16:00
pt - 7:30 - 15:00


PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. ESTETYKI MIASTA - ELŻBIETA IDCZAK-ŁYDŻBA
Al. Najświętszej Maryi Panny 45a, tel. 34 370 74 65; fax 34 370 71 81
eidczak@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 16:00
pt - 7:30 - 15:00


PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. ISO - BOGDAN RAJEK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 73 57
brajek@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00
pt - 7:30 - 15:00


PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
EWA MALCZEWSKA
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 72 83
emalczewska@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz - 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00
pt - 7:30 - 15:00


PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
JOLANTA SULEMA
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 76 84
jsulema@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, wt, cz, pt
- 7:30 - 14:30
wt  -7:30 - 14:30 (co dwa tygodnie) - 10:00 - 17:00


URZĄD STANU CYWILNEGO -
KIEROWNIK RAFAŁ BEDNARZ
ul. Focha 19/21, tel. 34 370 74 85; fax 34 370 71 80
więcej...
usc@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz - 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00
pt - 7:30 - 15:00


WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ -
NACZELNIK SŁAWOMIR STOLARSKI
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 75 29
aab@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz -
7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00
pt - 7:30 - 15:00


WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ -
ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA GRAŻYNA TYL

ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 74 24; fax 34 370 71 76
ba@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00
pt - 7:30 - 15:00


WYDZIAŁ EDUKACJI -
NACZELNIK
RYSZARD STEFANIAK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 75 01
ed@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00
pt - 7:30 - 15:00


WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY -
GŁÓWNY KSIĘGOWY
NACZELNIK ELŻBIETA WDOWIAK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 74 34
fk@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00
pt - 7:30 - 15:00


WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
GEODETA MIASTA
NACZELNIK JACEK KUDŁA

ul. Waszyngtona 5, tel. 34 370 78 32; 34 370 78 33; fax 34 370 71 83
gk@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00
pt - 7:30 - 15:00


WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NACZELNIK MICHAŁ KONIECZNY
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 76 22;
iz@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00
pt - 7:30 - 15:00


WYDZIAŁ KOMUNALNY -
INŻYNIER MIEJSKI
NACZELNIK BOŻENA HERBUŚ
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 75 06
km@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00
pt - 7:30 - 15:00


WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU -
NACZELNIK ALEKSANDER WIERNY

Al. Najświętszej Maryi Panny 45a, tel. 34 370 73 27; fax 34 370 71 81
kps@czestochowa.um.gov.pl
Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 16:00
pt - 7:30 - 15:00


WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO -
NACZELNIK MAŁGORZATA KOSIN
ul. Waszyngtona 5, tel. 34 370 77 11; fax 34 370 71 82

mn@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00
pt - 7:30 - 15:00


WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI -
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. ISO
ZASTĘPCA NACZELNIKA BOGDAN RAJEK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 73 25
brajek@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 16:00
pt - 7:30 - 15:00


WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI -
ZASTĘPCA NACZELNIKA ANETA SULIGA
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 75 12
in@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 8:30 - 17:00
pt - 7:30 - 15:00

 


WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI -
p. o. NACZELNIKA PIOTR GERASCH
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 73 57, 34 370 72 21
na@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 16:00
pt - 7:30 - 15:00


WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA 
NACZELNIK ANDRZEJ SZCZERBA
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 74 16; fax 34 370 71 89
osr@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz -
7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00
pt - 7:30 - 15:00


WYDZIAŁ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
NACZELNIK ADRIAN STARONIEK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 76 31
pzs@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz -
7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00
pt - 7:30 - 15:00


WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA -
NACZELNIK JAROSŁAW FERENC

ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 72 15;
rm@czestochowa.um.gov.pl

 

Godziny pracy:

pn, śr, cz - 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00
pt - 7:30 - 15:00


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH -
NACZELNIK JOLANTA WŁODARKIEWICZ-PIĄTEK

ul. Waszyngtona 5, tel. 34 370 77 56; fax 34 370 71 71
so@czestochowa.um.gov.pl
 

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00
pt - 7:30 - 15:00

 

Referat Dowodów Osobistych
Godziny pracy:
pn, wt, -
7:30 - 18:00
śr, cz - 7:30 - 15:30
pt - 7:30 15:00

Referat Komunikacji
ul. Waszyngtona 5
pn, wt - 7:30 - 18:00
śr, cz - 7:30 - 15:30
pt - 7.30 - 15.00


 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO,
OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH -
NACZELNIK STANISŁAW SŁYŻ

ul. Bialska 20, tel. 34 370 78 70; fax 34 378 54 58
koso@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 16:00
pt - 7:30 - 15:00


WYDZIAŁ ZDROWIA
NACZELNIK GRAŻYNA STRAMSKA - ŚWIERCZYŃSKA
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 76 44; fax 34 370 71 87
zd@czestochowa.um.gov.pl

 

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00
pt - 7:30 - 15:00


ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO -

GŁÓWNY AUDYTOR WEWNĘTRZNY BOŻENA GRABOWSKA

ul. Katedralna 8 lok. 51
tel. 34 370 78 80
zaw@czestochowa.um.gov.pl

 

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 16:00
pt - 7:30 - 15:00


BIURO KONTROLI
KIEROWNIK AGNIESZKA MARCINIAK

ul. Katedralna 8 lok. 51
tel. 34 370 78 80
bk@czestochowa.um.gov.pl

 

Godziny pracy:
pn, śr, cz
- 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 16:00
pt - 7:30 - 15:00