Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Samorząd Wydarzenia-samorząd ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

— w kategorii:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy informuje i przypomina, iż rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego) będzie się odbywała w podanym wcześniej terminie 16 - 30 marca 2012 r.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej www.czestochowa.przedszkola.vnabor.pl dla Rodziców, na której będą mogli wypełnić formularz i zgłosić dziecko do przedszkola bądź oddziału przedszkolnego nastąpi 16 marca o godz. 9.00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 30. marca o godz. 15.00. Po upływie tego terminu formularze zgłoszeniowe nie będą już przyjmowane.

Jeśli Rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia formularza, będzie mógł otrzymać w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej formularz w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru, również w terminie 16 – 30 marca.

Przypominamy również, że przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania formularzy.

W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe w Częstochowie. Dzieci nie będące mieszkańcami Częstochowy będą rejestrowane i kwalifikowane bezpośrednio w przedszkolu/szkole w rekrutacji uzupełniającej, tj. po zasadniczym naborze dla kandydatów z terenu miasta.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do kilku przedszkoli, poprzez wybór max. 7 grup i max. 5 przedszkoli w kolejności zgodnej z preferencją. Informujemy jednocześnie, że systemem elektronicznym nie będą objęte dzieci 6-letnie, których rodzice zdecydują o rozpoczęciu edukacji w klasie I szkoły podstawowej – tam przyjęcia odbywają się na dotychczasowych zasadach.
Na stronie naborowej zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z ww. informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie i spokojne zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami naboru, przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek. Do 30 marca jest czas na wybór i złożenie podania (Formularza zgłoszenia).

Kolejne informacje będą przekazywane na bieżące zarówno do przedszkoli i szkół podstawowych, jak również zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl.

KONTAKT:

- AGNIESZKA PILAWSKA - BŁAUT 34/3707546

- KATARZYNA CENTKOWSKA - WYDMUCH 34/3707547

Files
KRYTERIA NABORU   33.6 kB 
Autor: Sylwia Bielecka
Data modyfikacji: 2012-03-16 09:33